اضافه شدن ۲۰۰ مجموعه به شبکه آزمایشگاهی راهبردی

۲۰۰ مرکز جدید به شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اضافه شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تسهیل دسترسی محققان، صنعتگران، دانشجویان و اساتید به خدمات آزمایشگاهی متنوع و گسترده از جمله اهدافی است که شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال می‌کند و در این راستا شبکه‌ای از خدمات و تجهیزات آزمایشگاهی شکل گرفته است تا این روند تسریع شود.

در حال حاضر بیش از ۲۰۰ مجموعه فناور به خانواده ۶۳۰ نفره شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی اضافه شده و در مجموع بیش از ۸۰۰ مجموعه آزمایشگاهی با این شبکه همکاری دارند. این تعداد آزمایشگاه اطلاعات بیش از ۱۸ هزار دستگاه را به اشتراک گذاشته‌اند موفق به انجام بیش از ۱۰ هزار آزمون تخصصی شدند.

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید