انتشار شماره جدید نشریه انجمن مهندسی مکانیک دانشگاه شهرکرد

شماره سوم نشریه هکتیک – فصلنامه تخصصی انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک بیوسیستم دانشگاه شهرکرد – منتشر شد.

به گزارش باشگاه دانشجویان ایسنا، در بخشی از سخن سردبیر این شماره آمده است: «…هدف نشریه هکتیک بررسی و معرفی آخرین فناوری‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه مهندسی کشاورزی است که در سه حوزه مهندسی مکانیک بیوسیستم، مکانیزاسیون کشاورزی و ماشین‌های صنایع غذایی در حال جریان است… ».

مروری کوتاه بر تفکافت، کاربرد پهپادها در کشاورزی نوین، مروری بر پلاسمای سرد، معرفی نرم‌افزار EDEM، فناوری نوین راکتورهای تولید زیست توده، معرفی ربات مبارزه با علف هرز، کارآفرین باش و مسابقه برخی از مطالبی است که در شماره جدید هکتیک منتشر شده است.

علیرضا ابراهیمی، مدیرمسئول و اشکان فارسی سردبیر این نشریه است.

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید