تاکید رییس دادگستری تهران بر لزوم ایجاد بانک آرای نقض شده

رئیس کل دادگستری استان تهران بر لزوم ایجاد بانک آماری از آرای نقض شده در مراجع مختلف تاکید کرد و گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که صدور آراء در محاکم فیصله دهنده به دعاوی باشد.

به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشستی با معاون و قضات معاونت نظارت و پیگیری با تاکید بر لزوم ایجاد بانک آماری از آراء نقض شده در مراجع مختلف گفت: این حوزه مرکز سنجش و ارزیابی اتقان آراء در سطح محاکم استان است و می‌تواند به ایجاد وحدت رویه در شعب کمک کند.

وی تاکید کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که صدور آراء در محاکم فیصله دهنده به دعاوی باشد.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: اطاله دادرسی در شعب دادگستری در حال حاضر گریبان‌گیر معاونت نظارت و پیگیری نیز شده است که باید این موضوع مرتفع شود.

حشمتی مهذب ساماندهی وضع موجود در حوزه نظارت و پیگیری را یکی از اولویت‌های اصلی حال حاضر عنوان کرد و گفت: ضمن حمایت از این حوزه باید وضعیت با برنامه ریزی و تلاش جهادی به سمت مطلوب‌تری ارتقاء یابد.

پرویز حاجی پور معاون قضایی در امور نظارت و پیگیری پرونده‌های دادگستری استان تهران نیز در ابتدای این نشست با ارائه گزارشی به تبیین وضعیت عملکردی این حوزه پرداخت.

منبع:ایسنا

دیدگاهتان را بنویسید