حضور شهردار قزوین در مجمع شهرداران آسیایی

به گزارش ایلنا، در نشست مهدی صباغی در نشست صمیمانه شهرداران ایرانی عضو مجمع شهرداران آسیایی که شهردار قزوین هم در آن حضور داشت، بر استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها در ایجاد روابط بین ایران و روسیه به ویژه شهر قازان تأکید شد.

از دیگر موارد مطروحه در این نشست بهره‌گیری از ظرفیت‌های شهرداری در حوزه‌های مختلف فرهنگی، زیست محیطی، سرمایه‌گذاری و سایر موارد در قالب رویداد بود.

همچنین در این نشست مقرر شد، تجارب موفق شهرداران ایرانی عضو مجمع شهرداران آسیایی در قالب رویداد منتقل شود، چرا که این مهم می‌تواند در تصمیم‌گیری مدیریت شهری تاثیر بسزایی داشته باشد.

منبع:ایلنا

دیدگاهتان را بنویسید